Su canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Dünyamızın %70′ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  Su, insan yaşamında bu kadar önemli bir yere sahipken, fazlası bazen yapılar ve bitkiler için büyük sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunları çözmek için kullanılan yöntem ise drenaj sistemleridir.

Drenaj Nedir?

Drenaj sistemleri düz yada eğimli arazilerde yapı çevresinde veya arazi yüzeyinde toprak koşullarının kötü olduğu ve suyun toprağı çekmediği noktalarda oluşabilecek suları, bu alandan uzaklaştırmak amacıyla toprak altından yapılan imalatlardır. Eğimli arazilerde drenaj problemlerini çözmek daha kolaydır. Genelde doğal yollarla çözülebilir. Ancak düz araziler için bu durum geçerli değildir. Eğer düz arazilerde toprak yapısı istenilen düzeyde suyu çekemiyorsa, alandan suyu uzaklaştırmak doğal yollarla genelde yapılamaz. Bu durumda drenaj sistemi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Drenaj Sistemlerinin Önemi

Fazla su, yapılar için de, alanda yetişecek olan bitkiler için de çok ciddi problemlere yol açmaktadır. Yapılarda drene edilmemiş su genellikle yalıtım problemleri ortaya çıkartırken, bitkilerde kök çürümesine ve hatta bitki ölümlerine yol açmaktadır. Bu nedenle bu problem çizilecek olan drenaj projesi ve güzel bir planlama ile çözülmelidir. Genellikle plansız ve arazinin durumu düşünülmeden kara düzen yapılan drenaj çözümleri istenilen sonuçları bize vermemektedir.

Drenaj Uygulaması Nasıl Yapılır?

Suyun doğal yöntemlerle alandan uzaklaştırılamadığı durumlarda, toprak en az 40 cm derinlikte, ve 40 cm genişlikte projelendirme doğrultusunda kazılmalıdır. Yapı kenarlarında ise, temel kotunun en az 40 cm altına inip drenaj hatları oluşturulmalıdır.. Kazılıp proje doğrultusunda açılan kanallar içine en az 10 cm yüksekliğinde dere çakılı veya mıcır tabakası sermek gerekmektedir. Bu 10 cm mıcır alanın üzerine drenflex borular döşenmelidir. Bu borular genellikle sarı renkte ve delikli borulardır. Üzerindeki delikler sayesinde, suyu kendi bünyesinde toplayabilme potansiyeline sahip borulardır.