Kentsel Dönüşümün’ün amacı muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali olan binaların yerine can ve mal güvenliği temin edecek sağlıklı ve güvenli yapıların yapılmasını sağlamaktır. 6306 Sayılı Afet Risk Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ekonomik anlamda faaliyet ömrünü tamamlamış ya da hasar riski taşıdığı düşünülen tüm binaların Devletimizin sağladığı imkanlardan faydalanarak tekrar yapımı mümkün olmaktır.

Silivri Kentsel Dönüşüm olarak Kentsel Dönüşüm’de;

– İnsan odaklı projeler oluşturulması

– Güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı yapıların yapılması.

– Yerinde dönüşümün sağlanması

– Sosyal, ekonomik, kültürel dokuyu koruyan projeler yapılması.

İlçemizdeki tüm paydaşların sürece katkıda bulunması