Üretim merkezlerinizin soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için chiller markaları arasından seçiminizi yaptıktan sonra sisteminizin montajının yapılması gerekecektir. Özel olarak projelendirilmesi gereken chiller montajının yapılışı da belli kurallar çerçevesinde olacaktır. Yanlış yapılan montaj, elektrik sarfiyatını arttırırken sağlıksız ve işlevsiz bir kullanıma neden olacağı için zamanla arızalar görülecektir.

Yüksek performanslı soğutma sistemi kullanımı için dikkat edilmesi gereken Chiller montaj kuralları:

Soğuk su üreticisinin montajına başlanmadan önce yapılacak işlemler:

 • Montaj yerinin tespiti
 • Kurulacak tesis için gerekli izin ve onaylar
 • Projelendirme aşaması

Makine Dairesinin Hazırlanması

Chiller montajı nasıl yapılır diyen firma sahipleri için ilk olarak makine dairesinin hazırlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Makine dairesinin hazırlanması için;

 • Makine dairesinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen hususlarda tesis DIN8975’e uygun olmalıdır.
 • Bir soğutma sisteminde belirli bir hacimde, belirli şartlarda, belirli soğutucu akışkandan ne miktarda bulunabileceği belirlenir.
 • Kompresör dairesi ebatları; kapı ve pencere ebatları, nitelikleri belirlenir.

Cebri sirkülasyonlu havalandırma yapılırsa, havalandırma havası miktarının tayini ve havalandırmada göz önünde tutulacak esaslar;

 • Yangından korunma
 • Tehlike anında kullanılmak üzere harici şalter yapılması
 • Makine dairesine bitişik hacimlerin yapılması

Kaidenin Yerini Hazırlama

Chiller grubunun montajının yapılacağı yerin tespit edilmesinden sonra, yapılacak üç işlem vardır. Bunlar; titreşim, ısı ve ses yalıtımıdır. Sonrasında ise izolasyonun sağlanması gerekmektedir.

 • İzolasyonun Sağlanması

Soğutma sistemleri montaj uygulamalarında izolasyonun saplanması için kompresör ve pompaların çalışma esnasında çıkarttığı titreşim, duruş ve kalkışlarındaki vuruntu nedeni ile ortaya çıkan gürültünün engellenmesi gerekmektedir. Kış mevsiminde sistemin içindeki su ya da yağın donması, soğutucu akışkanın bu durumdan olumsuz etkilenmesi nedeniyle chiller grubunun montajının yapılacağı alanın izole edilmesi şarttır.

 • Kaide Yerinin Tesviye Edilmesi

Chiller montajı yapılırken chiller sisteminin oturtulacağı kaidenin yerleştirileceği zemin düzgün olmayabilir. Bu durum da cihazın çalışmasında aksaklıklar meydana getirebilir. Chiller montaj uygulamalarında zemin, su terazisi ile kontrol edildikten sonra gerekiyorsa beton dökülerek bu sorun giderilebilir. Dökülen betonun ağırlığı da taşıyacağı cihazın ağırlığının iki ya da üç katına eşit olmalıdır.

Chiller montaj kuralları arasında kullanılacak olan kaidenin çelik yapıdan ibaret olması durumunda beton dökülmesi sırasında çelik yapılı kaidenin tespiti için gerekli sapmaların hesaplanması da vardır. Atık su gideri için gerekli drenaj tesisatında kullanılacak boru ve yer süzgeci gibi malzemelerin de projeye uygun betonun içerisine konması avantajlı olacaktır.

 • Drenaj Bağlantıları

Su soğutmalı chiller sistemler için atık su, yağ vb. sıvılar için drenaj bağlantılarının kurulması gerekir. Soğutma sisteminde elektrik aksamında oluşabilecek tehlike göz önüne alınarak, kaidenin olduğu yere drenaj sisteminin yapılması gereklidir.

Drenaj sistemi borularındaki sıvının basınç oluşturmaması nedeni ile çelik boru kullanılması gereksizdir. Maliyet hesaba katılarak PVC borular döşenebilir. Drenaj sağlanmazsa chiller kullanımı sıkıntılı olacaktır.

Chiller Montajı Proje Aşamaları

Chiller montaj kuralları arasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus proje aşamalarının uygulanışıdır. Projelerin uygulanması için öncelikle çeşitli kurumlardan onay alınması gerekmektedir. Örneğin; şehir içinde otel yapılmak isteniyorsa projenin ilgili mimar ve mühendisler odası ile belediye tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Onay alınmadan chiller montajı yapılmamalıdır.

Soğutma sistemi montajı sırasında öneri tasarımı hazırlanarak mimar ve işveren tarafından incelenmesi sonrasında da uygulanacak tesisat şekli ve yapılabilirliği hususunda tartışılması gerekir. Hava ya da su kaynaklı olarak kullanılacak tesisat çeşitleri, işletme ve aşınma masrafları dikkate alınır ve uygulama krokisi çizilir.

Chiller montajı nasıl yapılır sorunuza bir diğer cevabımız da şu olacak; uygulama öncesinde mimari plan gereği boru ve kanalların geçiş yerleri, yaklaşık boru ölçüleri, makine ve cihazların yerleşme şekilleri ile proje hesaplarının yöntemi belirlenir. Proje ölçeği 1/100 ‘dür. Uygulama projesi ise, öneri raporu ve ön proje ile birlikte ana temelleri oluşturulmuş işin, mimari uygulama projesi üzerinde ifade edilmesi ve teknik hesaplarının yapılması safhasıdır. Tüm hesaplar, planlar ve kolon şemalarını kapsar. Uygulama projesinin ölçeği ise 1/50 ‘dir.

Detaylara geçildiğinde de tesisatın yoğun olduğu hacimlerde 1/20 ve 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünümleri ile yalıtım detayları, yalıtımlı ve yalıtımsız kanal kesitleri, boru askı ve genleşme elemanı detayları, kullanılan cihaz ve makinelerin bağlantı şemaları için gerekli 1/10, 1/5 ve 1/1 gibi uygun ölçekli detay projeleri hazırlanır. Bu şekilde chiller montajı yapılır. Ekipler son olarak güvenlik kontrollerini yaparak sistemi çalıştırırlar.